selamnetwerk  
Actie in Ontwikkelingssamenwerking  
  HOME ::
   
 fotopagina1 fotopagina2 fotopagina3 fotopagina4 fotopagina5
offerfeest slachtfeest voor Bosnie

Geachte vrienden/lezers,

Ik voel me verplicht om jullie op de hoogte te stellen van het verloop van de actie voor het Offerfeest-Slachtfeest van drie Turkse studenten (waarvan twee geboren zijn in Nederland en de andere in Turkije) Sadik Deger, Kursat Duru en Fatih die ik via internet heb leren kennen.

Deze drie jonge Turken hebben namelijk op het internet een oproep geplaatst en contact gezocht met Bosniërs om op die manier hun idee in het kader van het Offerfeest te realiseren.
Helaas, moest ik een week lang teleurstellende reacties lezen van zowel Bosniërs als Nederlanders op de bijzondere oproep van een van deze Turken, Sadik Deger die mensen verzocht hen te helpen met hun idee. Uiteindelijk heb ik zelf besloten te reageren en mijn hulp aan te bieden, wat geleid heeft tot een ontmoeting en gesprek omtrent het plannen van een bezoek aan Bosnië. Tevens hebben we tijdens dat gesprek kort gesloten welke locaties en verenigingen we zullen bezoeken gedurende het Offerfeest.
Zo hebben we de taken verdeeld: zij hielden zich bezig met het verzamelen van geld voor het Offerfeest dat inzamelen deden ze bij hun familie(s). Mijn taak was het regelen van een verblijfplaats in Sarajevo en dat is een privé appartement geworden in het deel Kovaci (boven de Bascarsija € 10,00 per persoon). Tevens heb ik zorg gedragen over de locaties en de bijbehorende adressen en telefoonnummers van contactpersonen geregeld, met behulp van mijn vrienden is het me gelukt.        

 1. Voor de vereniging RUHANA uit Zenica heb ik informatie gekregen van de heer Edin Dizdar (EDEX) ook heeft hij deel gemaakt van de inzamelactie, hij heeft namelijk
  € 135,00 geschonken voor een Offer (schaap).
  Vereniging RUHAMA heeft ongeveer 3000 leden die er sociaal slecht aan toe zijn zowel ouderen als uitgeputte mensen en personen die geen enkele inkomsten hebben. Van die 3000 zijn er zelfs 650 mensen die aan een zware ziekte lijden en hun bed niet uit kunnen.
 2. Voor de Instelling van de bescherming voor kinderen en jongeren in Pazaric heb ik informatie gehad van de heer Damir Ibrovic.
  In het instituut zijn er 357 personen die mentaal gehandicapt zijn en elke hulp welkom is. 
 3. Voor de inwoners van het dorp Medzudza bij Visegrad heb ik de informatie ontvangen van mevrouw Bakira Hasecic (voorzitster van de vereniging Vrouwelijke oorlogsslachtoffers, Sarajevo).
  Dat dorp bevindt zich in de Republika Srpska en momenteel zijn daar ongeveer 300 Bosnjakse gezinnen teruggekeerd, echter noch de Federatie noch de Republika Srpska heeft hen enige hulp geboden.

Nadat ik al deze informatie van mijn vrienden heb gekregen was het voor mij makkelijk een keuze te maken en de rest te regelen.
Tevens wil ik van deze gelegenheid gebruik maken en de bovengenoemde personen hartelijk danken voor de geboden hulp.
Uiteindelijk is er een bedrag ingezameld waarvan 18 Offers (schapen) gekocht kunnen worden (ook meld ik hierbij dat mijn chef Serwet Salbacak zelf een bedrag van € 150,00 hiervoor heeft bijgedragen). Waarbij het volgende besloten is:
4 Offers voor Zenica
2 Offers voor de vereniging Vrouwelijke oorlogsslachtoffers
8 Offers voor Medzudzu
4 Offers voor het Instelling in Pazaric 

Echter, toen wij in Bosnië een dag voor het Offerfeest arriveerden d.d. 19-12-2007 en het een en ander besproken hebben met de bovengenoemde verengingen en organisaties hebben we enkele dingen gewijzigd. Namelijk de Instelling in Pazaric bleek iets anders meer noodzakelijk te vinden, ze hadden behoefte aan schoeisel en fruit. Zo hebben wij het volgende programma voor het bezoek en de verdeling gemaakt.
moskee

20-12-2007             Het gebed ter ere van het Offerfeest in de Begova Dzamija. Vertrek naar de locatie waar de Offers geslacht worden en later ca. 14.00 uur aankomst in Zenica waar we opgewacht werden door ongeveer honderden leden van de vereniging. Daar hebben we 4 Offers uitgedeeld die per kilo verdeeld werden aan de mensen, waarna zij hun handtekening plaatsten voor ontvangst. Wat erg opvallend en erg interessant is, is dat de laatste meneer 3 Offers kwam halen (1 voor zichzelf en 2 Offers voor andere mensen) en toen Sadik in de zak keek, zag hij dat er (onwaarschijnlijk maar waar) PRECIES nog maar 3 offers over waren!
We hebben koffie gedronken en vervolgens hebben we een Offer gebracht naar een gezin waarbij de mevrouw al 9 jaar lang verlamd in bed ligt, 2 dochters heeft en haar man omgekomen is bij de verdediging van Bosnië en Herzegovina.
Uiteraard heeft dit ons allemaal zeer geraakt omdat we niet in staat zijn iedereen de hoeveelheid hulp te bieden zoals die nodig is en dit was van ons iets minimaals.  Aan het einde van het bezoek aan deze vereniging hebben wij hen nog € 100,00 geschonken. Dat geld is bedoeld voor de benzinekosten want zij moeten hun leden vervoeren naar ziekenhuizen voor nierdialyse.  

20-12-2007             Laat in de avond arriveren we bij de Instelling in Pazaric waar we een van de 8 paviljoenen bezochten. Onze kennismaking met de mensen die daar werken en met degenen die daar verblijven, hebben we alles gefilmd.
Tijdens het gesprek met de werknemers van de Instelling hebben we besloten dat we in plaats van de 4 Offers (deze 4 Offers werden verdeeld bij ons bezoek aan Medzudzu) hen het volgende schenken:   

 1. 30 paar warme winter laarzen met verschillende maten vanaf maat 36 t/m maat 41
 2. 40 kg bananen
 3. 20 kg kiwi
 4. 40 kg mandarijnen
 5. 20 kg sinaasappels

Aldus onze eerste dag van het Offerfeest is snel en mooi verlopen.

21-12-2007             Om 11 uur vertrekken we vanuit Sarajevo naar Medzudzu (ook al was het plan om hooguit 10 uur te vertrekken) ik mag het voertuig waarmee we vanuit Nederland zijn gekomen niet vergeten met de zomer banden (!) waarmee we in de sneeuw over Romanija (een gebied tussen Sarajevo – Visegrad met slechte wegen) moesten rijden (een onvergetelijk avontuur!). In Medzudzu aangekomen werden we al opgewacht. Ook moesten we € 100,00 betalen voor het vervoer van de 12 Offers naar Medzudzu. Nadat we de Offers hebben uitgedeeld hebben we besloten om 5 gezinnen die het er slechts aan toe zijn, uit te nodigen voor koffie en een gesprek, zodat we met hen even konden praten en ze kregen een envelop met geld. Gedurende het bezoek in Medzudzu kreeg ik een telefoontje van mijn nicht (die werkzaam is bij een pensioensverzekering in Gorazde). Ze vertelde mij dat ze gehoord heeft dat ik naar Gorazde kom om het ingezamelde geld over te handigen aan de Vereniging van de Inwoners ten behoeve van de hulp aan mentaal gehandicapte mensen in Gorazde. Over dit project heb ik jullie eerder op de hoogte gesteld, waarbij stichting Bosnjak, te Arnhem en stichting Behar, te Den Bosch aan hebben bijgedragen en financieel gesteund door stichting Selam Netwerk, te Den haag (voorzitster Fatma Aktas). Mijn nicht heeft me verzocht een bezoek te brengen aan een gezin met 4 dochters dat in een soort hutje woont zonder enige inkomsten. Toen ik dit vertelde aan mijn Turkse maten hebben zij afgesproken om ook dit gezin een bezoek te brengen.

21-12-2007             Rond 15.00 uur arriveren we in Gorazde, als eerste bezoeken we het bovengenoemde gezin dat van ons 2 Offers en een bedrag van € 100,00 krijgt. Vervolgens gaan we naar de Vereniging van de Inwoners en overhandigen we het geld ten behoeve van de hulp aan mentaal gehandicapte mensen in Gorazde. Van de Vereniging ontvangen we een officiële schriftelijke danbaarheid-verklaring. De Vereniging verzocht ons hen hulp te bieden bij het aanschaffen van een voertuig (combi) voor het vervoeren van hun leden.

Na dit bezoek komen we erachter dat we tot dan toe niets hebben gegeten!
Uiteraard zijn we eerst gaan eten in een restaurant en daarna gingen we op weg naar Sarajevo over de besneeuwde Romanija.

22-12-2007             We hebben allemaal vrij tot 16.00 uur, ik heb dan de tijd om nog met mijn ouders, broer en familie door te brengen en mijn Turkse maten verkennen en shoppen in Sarajevo.

22-12-2007             Om 16.00 uur zijn we bij de Instelling in Pazaric waar we onze donatie over handigen aan de commissie die verantwoordelijk is voor het ontvangen van donaties. Na een gesprek met directrice mevrouw Nedreta Fejzic verlaten we Zavod en keren we terug naar Sarajevo.

23-12-2007             Excursie!
Op weg naar Mostar hoor ik reacties van mijn enthousiaste Turkse maten. Fatih: vertelde dat hij een vakantiehuis in Bosnie wilt kopen want hij heeft in Bosnië meer Ottomaanse architectuur gezien dan in Turkije zelf! Sadik: hij zegt dat hij in Nederland geboren is en daar altijd Offerfeest gevierd heeft maar dat hij deze keer pas echt de magie van het Offerfeest heeft meegemaakt. Kursat: wilt een bedrijf in Bosnie startten en wilt mijn hulp daarbij! En hij voelt zich al half Bosnier.   
In Mostar genieten we en Kursat koopt een Ibrik voor zijn ouders in Nederland en ook de anderen kopen verschillende souvenirs en foto’s.

23-12-2007             Op de terugweg van Mostar nemen we nog een bezoekje aan Jablanica voor een portie lamsvlees (want dit stadje staat bekend om het lekkerste lamsvlees). Na de overheerlijke maaltijd krijg ik de vraag wat de schapen te eten krijgen omdat het vlees zo verrukkelijk smaakt.

23-12-2007             Om ongeveer 20.00 uur zijn we in Semizovac bij mijn ouders op de koffie en rond 21.30 uur vertrekken we naar Nederland (zonder een groene kaart).
In Nederland arriveren we rond 13.00 uur.

Ik wil nog graag het volgende kwijt, dit was voor mij een speciale ervaring en vooral omdat ik het heb georganiseerd. Alle reiskosten, kosten van het eten en drinken, hebben we onderling verdeeld, zodat het ons per persoon € 150,00 gekost heeft.

Hopelijk heb ik jullie niet verveeld met mijn gedetailleerde verslag maar ik vond dat ik dit met jullie moest delen en dat jullie weten wat er is gedaan. Dit is niet het einde want deze Turkse jongens willen nog een DVD maken (want we hebben alles gefilmd) en ze zetten zich nu al in voor volgend jaar om er nog een groter succes van te maken.
Uiteraard heb ik hen gevraagd mij ook al het filmmateriaal te geven, zodat ik het aan jullie door kan sturen en kan laten zien hoe mooi het was.

Elvedin Kodzaga
voorzitter "SANA"