selamnetwerk  
Actie in Ontwikkelingssamenwerking  
  
 
 
 
 

 
 
Welkom bij Selam Netwerk

De doelstelling van Selam Netwerk is om vanuit de moslimgemeenschap in Nederland een bijdrage te leveren aan effectieve en efficiente hulpverlening.
zorg, onderwijs, milieu, mensenrechten, gender

.selamnetwerk

selam netwerk werkt in overeenstemming met de boodschap van de tolerante Islam

''Vanuit de waarden ontleend aan de tolerante Islam bij te dragen aan het verlenen van effectieve en effieciente hulp inzake zorg, onderwijs, milieu, gender / emancipatie, democratisering, mensenrechten en politieke participatie aan overheden en particuliere organisaties''

Met de ondersteuning van NCDO en Cebemo-Himos in 1996 heeft de Vereniging Turkse Huis een weekendprogramma met de titel “Van Huisvrouw naar ontwikkelingswerker” georganiseerd. Tijdens dat weekend kwamen onderwerpen als het begrip ontwikkelingssamenwerking en hulp, armoede noodhulp, duurzame ontwikkeling aan de orde. Vervolgens werd het KPA programma van NCDO uitgebreid (met concrete voorbeelden) uitgelegd en zijn er informatiefolders uitgedeeld. Er waren 55 deelnemers aanwezig uit diverse Turkse organisaties in Nederland. Dit weekend vormde de eerste gelegenheid dat de Turkse bestuursleden met ontwikkelingssamenwerking kennis maakten.

Vanaf 1997 werden kleinschalig projecten en programma’s door de Turkse zelforganisaties in Turkije, Balkanlanden en Caucasus uitgevoerd. Deze projecten variëren van het leggen van een weg tot het aanschaffen van computers voor een basisschool, het kopen van een tractor of een ambulance tot het inrichten van een internaat voor weeskinderen.

 

 
 

Ramadan
en
Kurban Viering
2009

Mothers
of
Chechnië
for
Peace